Serie  Vrije  Impressies

 

KUNST  bevrijdt je gevoel.

Amanti d'Arti is opgericht naar aanleiding van het contact tussen enerzijds Eveline Roskott en anderzijds Bert Vredegoor, kunstenaar te Arnhem. Zijn werk en haar interpretaties van zijn werk hebben er toe geleid dat Amanti d'Arti ontmoetingen ging organiseren tussen kunstenaars en kunstliefhebbers, waarbij de nadruk gelegd werd op vrije interpretatie van het werk en op de communicatie tussen kunstenaar en kijker.

 

Serie Vrije Impressies

Als eerste kwam hieruit voort de Serie Vrije Impressies. 9 interpretaties in dichtvorm geschreven door Eveline Roskott n.a.v. het werk Miserere van Bert Vredegoor. Uitgebracht bij Amanti d'Arti in eigen beheer en verkrijgbaar als verzendkaarten of in wit cassettedoosje te bewaren ter overpeinzing en ter contemplatie.

Zie www.eeev.nl